رهنمودهایی برای شرکت در امتحانات:

1 – حتماً در جلسات آخر درس در یک ترم تحصیلی شرکت کنید زیرا اغلب دبیران، مطالب کلاس را در این جلسات مرور و راجع به امتحان و نحوه انجام آن صحبت می کنند.
2 – از دبیر بخواهید تا نوع امتحان خود را مشخص کند که تشریحی ( انشایی) است یا چهار (چند) گزینه ای و یا کامل کردنی و – ، زیرا نحوه مطالعه برای هر نوع امتحان با دیگری متفاوت است.
3 – خود را پیش از موقع برای امتحان آماده کنید یعنی به طور تصادفی مطالب مربوط به یک درس را اعم از یادداشت های کلاسی، تمرین های حل شده در کلاس، جزوه ارایه شده و یا مطالب کتاب درسی را بخوانید. این به شما کمک می کند تا میزان دشواری و اهمیت مطالب را حدس برنید و بعداً به مطالب مهم تر بپردازید.
4 – زمان مطالعه را تخمین زده و مطالب را بودجه بندی و یا تقسیم کنید و برنامه مطالعه خود را تنظیم نمایید.
5 – به طور دقیق مشخص کنید از مطالعه یک فصل یا یک بخش از کتاب به دنبال چه هستید، برای این منظور مطالعه نمونه سؤال از قسمت های مختلف مطالب ، راهنمای خوبی است زیرا در این صورت مطالعه شما هدف دار خواهد شد و از سردرگمی و گشتن به دنبال مطالب نامعلوم جلوگیری می شود.
6 – شب قبل از امتحان فقط به دوره کردن مطالب بپرداید و حتماً پس از آخرین دوره کردن و قبل از امتحان مطالب دیگری نخوانید زیرا ذهن شما را سردرگم می کند.
7 – پس از مطالعه هر قسمت و مرور مطالب به یک نمونه سؤال از درس مربوط پاسخ دهید ومیزان آمادگی خود را مشخص نمایید و این را حتماً بدانید اگر قادر به پاسخ گویی سؤال های نمونه نباشید در جلسه نیز موفق نخواهید شد.