نمونه ای از کارگاه های برگزار شده توسط گروه مشاوره دکتر سیامک حیدری

عناوین کارگاه های مشاوره داوطلبان کنکور سراسری 1399 گروه مشاوره دکتر سیامک حیدری

کارگاه شماره 1تفاوت موفقیت در سال های پایه با کنکور سراسری
اصول صحیح برنامه ریزی
استراژی برنامه ریزی
معرفی منابع
150 – 120 دقیقه
کارگاه شماره 2قدرتمندترین نیروی جهان
روش و اصول صحیح مطالعه
روش و اصول صحیح خلاصه نویسی،مرور
اصول صحیح تست زدن به شیوه ی آموزشی
120 – 90 دقیقه
کارگاه شماره 3 روش استفاده از دفتر برنامه ریزی
روش تنظیم برنامه هفتگی
آزمون های آزمایشی(تکنیک های طلایی افزایش تراز)
روش صحیح تحلیل ازمون
120 – 90 دقیقه
کارگاه شماره 4
نقش والدین در موفقیت تحصیلی فرزندان
مواردی که والدین باید کنترل کنند.
120 – 90 دقیقه
کارگاه شماره 5تکنیک های افزایش دقت و کاهش حواس پرتی
هنر آزمون دادن در کنکورهای آزمایشی
عوامل موفقیت رتبه های برتر
150 – 120 دقیقه
کارگاه شماره 6روش مطالعه و برنامه ریزی امتحانات نیمسال اول
آموزش تست زنی به شیوه ی زمان دار
روش استفاده از نرم افزار تست زماندار
180 – 150 دقیقه
کارگاه شماره 7اهمیت دوران طلایی نوروز (والدین)
ویژگی و شرایط اردوی مطالعاتی نوروز(والدین)
120 – 90 دقیقه
کارگاه شماره 8تکنیک های رفع اضطراب و ایجاد آرامش
اهمیت دوران طلایی نوروز
ویژگی و شرایط اردوی مطالعاتی نوروز
برنامه ریزی دوران طلایی نوروز
180 – 150 دقیقه
کارگاه شماره 9برنامه دو هفته پایانی
مدیریت زمان و تکنیک های کلیدی
باید و نباید های روزهای قبل ، شب، صبح وسرجلسه کنکور
تغذیه در هفته پایانی
آرامش ، توکل و تکنیک های تور نجات
180 – 150 دقیقه
کارگاه شماره 10اصول صحیح انتخاب رشته کنکور سراسری و آزاد
معرفی رشته های دانشگاهی
تست شخصیت شغلی هالند
تذکر:*مشاور تعهدی جهت انتخاب رشته فردی داوطلب ندارد*
180 – 150 دقیقه